несигурност

несигурност
несѝгурност <-та̀>
същ ж без мн incertèzza f, insicurèzza f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • несигурност — същ. неустановеност, нестабилност същ. риск, опасност, угроза, заплаха същ. неизвестност, неопределеност, мъгла, тъмница същ. съмнение, колебание, непостоянство, нерешителност, неувереност, несамоувереност същ. напрежение, напрегнатост,… …   Български синонимен речник

 • акаталепсија — (грч akatalepsia) 1. фил неможност за сфаќање на суштината на нешто, за разбирање, 2. мед а) несигурност во поставувањето на дијагноза, б) потрес на мозокот …   Macedonian dictionary

 • дестабилизација — (лат. de , Stabilire зацврсти/ зацврстува) 1. растројство во економијата, во општеството, во придржувањето кон моралните норми, во безбедноста на земјата, во психата на личноста 2. несигурност …   Macedonian dictionary

 • лабилност — (лат. labilis) несигурност, непостојаност …   Macedonian dictionary

 • психастенија — (грч. psyche, astheneia слабост) мед. нервна болест што се манифестира со крајна нерешителност, несигурност во себе, меланхоличност, повлеченост во себе и склоност кон фиксидеи …   Macedonian dictionary

 • безпокойство — същ. безпокойствие, неспокойствие, смут, смущение, тревога, аларма, възбуда, вълнение, трескавост, нервност, раздразнение същ. грижа, загриженост, дерт, кахър същ. неприятност, труд, затруднение, беля, опасение, обърканост същ. грижи,… …   Български синонимен речник

 • изменчивост — същ. променчивост, непостоянство, неустановеност, колебливост, несигурност, неопределеност, непоследователност, подвижност същ. каприз, фантазия, своенравие, своеобразие …   Български синонимен речник

 • колебание — същ. колебливост, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност същ. безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут,… …   Български синонимен речник

 • колебливост — същ. колебание, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност същ. безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут,… …   Български синонимен речник

 • липса на самочувствие — словосъч. неувереност, несигурност, нерешителност, свитост, плахост …   Български синонимен речник

 • лутане — същ. блуждаене, лутаница, миткане, скитане, бродене същ. неопределеност, несигурност, безпътица, неяснота, мъгла, колебание, бъркотия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”